Katteettomia lupauksia? Ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinointi

2021-05-28 12:27

Ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinointi, esim. ravintolisät, kosmetiikkaa jne.

Kuluttajan voi olla vaikea erottaa apteekin hyllyllä, onko tuote lääke vai ei-lääkkeellinen tuote. Vitamiineja löytyy ravintolisinä ja lääkkeinä, hammastahnoja kosmetiikkana ja lääkinnällisinä laitteina. Tuotteen käyttötarkoitus ja vaikutusmekanismi kuitenkin määrittävät luokittelun.

 

Sanavalinnoillakin on merkitystä

Tuotteiden luokittelu antaa raamit myös hyväksytylle markkinoinnille. Katteettomia lupauksia ei saa esittää siis edes ryppyvoiteen tai hivenainetabletin tehosta. Ravintolisien markkinoinnissa voi käyttää vain sellaisia ravitsemus- tai terveysväitteitä, jotka kuuluvat EU:n hyväksyttyjen väitteiden listalle. Sen sijaan lääkinnällisen laitteen markkinoinnissa on sallittua käyttää vain valmistajan määrittämiä väittämiä tuotteen käytöstä. Kosmetiikan markkinointiväittämien EU-/ETA-alueella tulee noudattaa seuraavia kriteereitä:

  • lainmukaisuus
  • totuudenmukaisuus
  • näyttöön perustuva tuki
  • rehellisyys
  • oikeudenmukaisuus
  • perusteltujen päätösten tekeminen.

 

Ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinointi vaatii tarkkuutta

Kaikille ei-lääkkeellisille tuotteille yhteistä on vaatimus, että kuluttajalle tulee esittää terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset seikat eikä markkinoinnissa saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Vaatimus totuudenmukaisista ja tarpeellisista tiedoista koskevat kaikkea myynninedistämistoimintaa, muun muassa pakkausmerkintöjä, esitteitä, kauppakeskuksen kuulutuksia, hyllymerkintöjä, tuotekuvastoja, internetsivustoja ja tuotteiden esillepanoa. Yksikin kuvakin riittää markkinoinniksi, ja voi johtaa seurauksiin ollessaan epäasiallinen.

Eri viranomaiset valvovat ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinointia, ja sitä määrittävät useat lait, direktiivit ja asetukset. Uusin muutos alalla on huhtikuussa 2021 voimaan tullut Elintarvikelaki, joka valtuuttaa valvontaviranomaisen määräämään 300-5000 € arvoisen seuraamusmaksun, jos toimija harjoittaa elintarvikkeiden markkinointia säännösten vastaisella tavalla. Toukokuun lopussa tulee voimaan myös uusi lääkinnällisten laitteiden asetus, joka tuo uusia tuotteita kyseisen asetuksen piiriin.

 

Apua ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinointiin?

Kaipaatko lisätietoa aiheesta tai tarvitsetko apua ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinoinnin kanssa?

Biocodex Nordics Pharmaceutical and Medical Services, PhaMe, tarjoaa asiantuntevaa koulutusta ja markkinointimateriaalien vaatimustenmukaisuuden tarkistusta.

Ota rohkeasti yhteyttä!