Miten ravintolisiä saa mainostaa?

2022-03-23 10:43

 

 

Älä anna takatalven yllättää! Tehokas ravintolisämme X suojaa sinua flunssaviruksilta!” – Saako ravintolisiä mainostaa näin?

Mikä on ravintolisä?

Ravintolisä on elintarvike, joka täydentää tavanomaista ruokavaliota. Ravintolisä on yksi tai useampi ravintoaine, joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Yleisimpiä ravintoaineita ovat vitamiinit ja kivennäisaineet, mutta ravintolisiä ovat myös muun muassa kuitu-, rasvahappo- ja yrttivalmisteet.

Ravintolisä myydään valmiiksi pakattuina annosmuotoon, kuten kapselina, tablettina, pillerinä tai jauhepussissa. Ravintolisä nautitaan pieninä mitta-annoksina.

Mitä ravintolisistä saa väittää?

Ravintolisiä voidaan mainostaa käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä ravitsemus- tai terveysväitteitä. Väite on kirjallinen tai kuvitettu viesti ravintolisän erityisominaisuudesta.

Ravitsemus- tai terveysväitteiden käytön edellytyksenä on, että ravintolisä täyttää väitteelle esitetyt ehdot, kuten että ravintolisä sisältää vitamiinia tai kivennäisainetta vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta.

Ravintolisien pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston väiteasetus (Asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä).

Ravitsemusväitteet

Ravitsemusväite tarkoittaa väitettä elintarvikkeen hyödyllisestä ravintosisällöstä. Kyse voi olla energiasta, ravintoaineesta ja muusta aineesta.

Esimerkki: Ravintolisä X sisältää runsaasti kalsiumia.

Terveysväitteet

Terveysväite käsittää ravintolisän ja terveyden välistä yhteyttä. Näiden väitteiden käyttö perustuu hakemusmenettelyyn. Terveysväitteet voivat olla toiminnallisia, sairauden riskin vähentämiseen viittaavia tai lapsen kasvua ja kehitystä koskevia väitteitä.

Toiminnalliset terveysväitteet käsittelevät ravintolisän terveyshyötyjä. Terveyshyödyt voivat liittyä esimerkiksi kasvuun, kehitykseen, elimistön toimintaan, psykologisiin toimintoihin, käyttäytymiseen tai laihtumiseen.

Esimerkki: Kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa.

Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat väitteet ovat tyypillisesti kaksiosaisia. Ensiksi mainitaan riskitekijä, jota ravintolisän sisältämä aine vähentää ja tämän jälkeen sairaus, jonka riskiä vähennetään.

Esimerkki: D-vitamiini auttaa vähentämään tasapainovaikeuksiin sekä lihasheikkouteen liittyvää kaatumisriskiä. Kaatuminen on luunmurtumien riskitekijä 60 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten keskuudessa.

Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavia terveysväitteitä saa käyttää ravintolisistä, joiden kohderyhmään kuuluvat sekä lapset että aikuiset. Artiklan 13 mukaisen toiminnallisen terveysväitteen saa kertoa toteutuvan myös lapsilla, jos tieteellinen näyttö on kattanut koko ihmisen elinkaaren, myös lapset.

Esimerkki: Välttämättömiä rasvahappoja tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja kehitykseen.

Kasviperäiset aineet

Poikkeuksen ravintolisiin muodostavat kasviperäiset aineet. Euroopan komissio ylläpitää myös ns. odotuslistaa kasviperäisten aineiden toiminnallista terveysväitteistä. Listalla olevia, mutta päätöstä vielä odottavia terveysväitteitä voi käyttää toistaiseksi ravintolisien markkinoinnissa väiteasetuksen yleiset vaatimukset huomioiden. Täten esimerkiksi lääkkeelliset väitteet eivät ole hyväksyttyjä, vaikka niitä olisikin odotuslistalla.

Esimerkki: Aloe vera auttaa ylläpitämään ihon terveyttä.

Mitä ravintolisistä ei saa väittää?

Ravintolisien lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä.

Esimerkki: Tehokas ravintolisämme X suojaa sinua flunssaviruksilta.
Esimerkki: Ramppikuumepilleri.

Lisäksi väitteet eivät saa olla totuudenvaistaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia. Väitteet eivät saa kyseenalaistaa muiden elintarvikkeiden turvallisuutta tai ravitsemuksellista riittävyyttä eikä rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai hyväksyä sitä. Väite ei saa sisältää toteamusta tai viittausta, jonka mukaan monipuolisesta ruokavaliosta ei saa riittävästi ravintoaineita. Lisäksi väite ei saa pelotella kuluttajaa.

Ravintolisien toimijan omavalvonta

Ravintolisien valmistajan, valmistuttajan, maahantuojan, pakkaajan, myyjän, kauppiaan ja muiden toimittajien tulee omavalvonnan kautta varmistaa, että ravintolisien markkinoinnissa käytetään vain väiteasetuksessa hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä muut pakolliset tiedot on esitetty.

Jos sinua mietityttää ravintolisien oikea ja turvallinen markkinointi, ota yhteyttä PhaMen asiantuntijoihin. Asiantuntijamme voivat tarkastaa ravintolisien markkinointimateriaalien oikeellisuuden. Voimme myös auttaa ravintolisäilmoituksen laatimisessa sekä pakkaustekstien suunnittelussa, kääntämisessä ja tarkastamisessa.


Kirjoittajina PhaMen Compliance-tiimin Julia Cuellar & Emmi Kokki.